Δεν πέρασε πολύ καιρός από την διακοπή ύδρευσης σε χωριά του Δήμου μας, λόγω των οφελών της ΔΕΥΑΜ στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και η εταιρία ξεκίνησε τις αυξήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, την 10 Μαρτίου 2022, θα παρατηρήσουμε αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού τις επόμενες ήμερες.

Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Δ.Σ.

Etoliko.gr