Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τoν Βοτανικό Κήπο Ζέλιος Γη στο
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

«Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω
συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via hubs –
Creative@Hubs»,

διοργανώνει την Κυριακή 15 Μαΐου το 14o  εργαστήρι με θέμα:
“ΖΕΛΙΟΣ ΓΗ – Θεματικά Πάρκα, Βιωματικές εμπειρίες Πολιτισμού”
Εισηγητής: Αριστοτέλης Ζέλιος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ