Την Πέμπτη 26 Μαΐου και ώρα 09.00 π.μ ΚΑΛΕΙΣΘΕ να παρευρεθείτε στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού σε μια συλλογική προσπάθεια  κινητοποίησης ώστε να παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ και σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ το Κ. Υ καθώς εξυπηρετεί μια αρκετά μεγάλη γεωγραφική έκταση.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, σήμερα αποδυναμώνεται από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πατρών με απώτερο σκοπό το ΑΜΕΣΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Συντονιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

(φωτογραφία αρχείου)