(Οι φωτογραφίες είναι από το etoliko.gr και από τα social media)