Έχει διακοπεί η υδροδότηση, έως ότου να επισκευαστεί η διαρροή που εντοπίστηκε στον καταθλιπτικό αγωγό.

Μεσολόγγι 27-6-2022
Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ

Λόγω διαρροής στον καταθλιπτικό αγωγό, έχει μειωθεί η ποσότητα νερού που φτάνει στην δεξαμενή.

Παρά τις προσπάθειες συνεργείου της ΔΕΥΑΜ να εντοπίσει την διαρροή για να την επισκευάσει, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Για τον λόγο αυτό και έως ότου αποκαταστήσουμε την βλάβη, συστήνουμε την περιορισμένη χρήση νερού, για να φτάσει για όλους.

Μεσολόγγι 26-6-2022

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ