Ψηφιακός ξεναγός, εικονική περιήγηση, storytelling εφαρμογές, τρισδιάστατες απεικονίσεις επιλεγμένων εκθεμάτων και πολλές ακόμη καινοτομίες έρχονται στο «Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών – Μουσείο Βάσως Κατράκη» μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικών κειμηλίων, προϋπολογισμού 488,9 χιλιάδων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ειδικότερα τον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας».

Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακού αρχείου με την ψηφιοποίηση μεγάλου τμήματος της συλλογής του και ψηφιακών εφαρμογών που θα συμβάλουν καταλυτικά στην εξωστρέφεια του οργανισμού.

Οι ψηφιακές υποδομές και οι δράσεις αυτές επιπροσθέτως θα συμβάλλουν στην υλοποίηση και ενίσχυση των σκοπών του «Κέντρου Χαρακτικών Τεχνών – Μουσείο Βάσως Κατράκη» και ενός αναπτυξιακού πλάνου που θα παρακολουθεί τις σύγχρονες ανάγκες και τις τάσεις του διεθνούς ανταγωνισμού για την ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχομένων πολιτιστικών υπηρεσιών και ενδυνάμωση του πολιτιστικού τουρισμού του Αιτωλικού και του Δήμου Μεσολογγίου ευρύτερα.

Με το σπουδαίο αυτό έργο στο “Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών – Μουσείο Βάσως Κατράκη” το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες επιτυγχάνεται παράλληλα και για πρώτη φορά η διαφύλαξη, προβολή και ανάδειξη του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του φορέα με τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου