Σήμερα στις 6.00 μ.μ. οι μικροί μας χορευτές θα μαζευτούν στην αίθουσα του Συλλόγου για να οριστούν οι μέρες και ώρες των τμημάτων!

Μια νέα χορευτική χρονιά ξεκινάει με τη δασκάλα μας Lena Kaloklirou!

Πολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος το Αιτωλικό