Σήμερα, 18.00-20.00, πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση και οι εγγραφές για το τμήμα φωτογραφίας του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό», στο χώρο του Συλλόγου (όπισθεν Δημαρχείου Αιτωλικού).