κ. Δήμαρχε,

1) Στην αρχή της Δημοτική μας Θητείας το 2019 υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που αφορούσε την αποκατάσταση της αποστραγγιστικής τάφρου που υπάρχει στην είσοδο του χωριού από την μεριά του κοιμητηριού. Εσείς μεταφέρατε με αναμόρφωση τα χρήματα αυτά σε άλλους κωδικούς. Σε διευρυμένο Τοπικό Συμβούλιο που είχε γίνει στην Κοινότητα παρουσία αντιδημάρχων, Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων δεσμευτήκατε για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος του χωριού μας. Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε αν έχετε προγραμματίσει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και αν ναι πότε θα γίνει.

2) Όπως γνωρίζετε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας έχει κλείσει με συνέπεια τα κτίρια που το αποτελούσαν να μένουν ανεκμετάλλευτα από τον Δήμο μας, υπάρχουν σπασμένα τζάμια έντομα και τρωκτικά έχουν βρει καταφύγιο μέσα στις αίθουσες με συνέπεια οι συνθήκες υγιεινής να είναι ακατάλληλες. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες για την επαναλειτουργία του Σχολείου μας; Έχετε σχεδιάσει κάτι για την αξιοποίηση του συγκροτήματος;

3) Επίσης να σας ενημερώσω ότι η παιδική χαρά η οποία κατασκευάστηκε στην αυλή του Σχολείου χρήζει άμεσης επιδιόρθωσης αφού αρκετά παιχνίδια είναι χαλασμένα από την χρήση και χρειάζονται άμεση αντικατάσταση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΡΟΥ