Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη συνάντηση εργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου.
Στην διημερίδα που αφορούσε θέματα γνωμοδοτήσεων και διαχείριση έργων και προγραμμάτων συμμετείχαν οι υπεύθυνοι γνωμοδοτήσεων και οι υπεύθυνοι έργων από έξι Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καθώς επίσης ο Γενικός Διευθυντής ΟΦΥΠΕΚΑ κ. Ιωάννης Μητσόπουλος, η Διευθύντρια του Τομέα Α΄ κ. Διονυσία Χατζηλάκου καθώς και ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κ. Κώστας Ζορμπάς.

Μετά το πέρας της διήμερης συνάντησης οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο Φυσικό Ιχθυοτροφείο της Δυτικής Κλείσοβας του αλιευτικού συνεταιρισμού « Αναγέννηση» από την ΜΚΟ Messolonghi By Locals .

Στην συνάντηση εργασίας παρευρέθηκε και χαιρέτησε ο Δήμαρχος του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου κ. Κώστας Λύρος.

ΟΦΥΠΕΚΑ