Προς τον                                                                           Μεσολόγγι  9/1/2023

Δήμαρχο & Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Κον Κώστα Λύρο

Κοιν. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Κον Ιωάννη Τσώλο

«Με την απόφαση 2377/2022 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των Νόμων 4623/2019 και 4625/2019, με τις οποίες μεταφέρθηκαν κρίσιμες και με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο αποφάσεις αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, προς την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Η απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου είναι οριστική και αμετάκλητη και συνεπάγεται την υποχρέωση συμμόρφωσης της Δημοτικής Αρχής, ώστε να αποκατασταθεί η Νομιμότητα (άρθ. 95, παρ. 5 του Συντάγματος).

Η Παράταξή μας, έθεσε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο  και κάλεσε τον Δήμαρχο να εφαρμόσει το Νόμο φέρνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα εκείνα τα θέματα που είναι αρμοδιότητάς του, ώστε να αποκατασταθεί η Νομιμότητα.

Μετά την άρνηση του κ. Λύρου να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ και δεδομένου ότι εγείρεται μείζον ζήτημα νομιμότητας των αποφάσεων υποβάλλουμε την παραίτησή μας από την Οικονομική Επιτροπή.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Παντελής Σκαρμούτσος (τακτικό μέλος)

Παναγιώτης Νούλας (αναπληρωματικό μέλος)

Παραιτήσεις έγιναν και από την επιτροπή Ποιότητας ζωής:

Προς τον                                                                                         Μεσολόγγι  9/1/2023

Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κον Αντώνη Αλετρά

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Κον Ιωάννη Τσώλο

«Με την απόφαση 2377/2022 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των Νόμων 4623/2019 και 4625/2019, με τις οποίες μεταφέρθηκαν κρίσιμες και με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο αποφάσεις αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, προς την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Η απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου είναι οριστική και αμετάκλητη και συνεπάγεται την υποχρέωση συμμόρφωσης της Δημοτικής Αρχής, ώστε να αποκατασταθεί η Νομιμότητα (άρθ. 95, παρ. 5 του Συντάγματος).

Η Παράταξή μας, έθεσε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο  και κάλεσε τον Δήμαρχο να εφαρμόσει το Νόμο φέρνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα εκείνα τα θέματα που είναι αρμοδιότητάς του, ώστε να αποκατασταθεί η Νομιμότητα.

Μετά την άρνηση του κ. Λύρου να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ και δεδομένου ότι εγείρεται μείζον ζήτημα νομιμότητας των αποφάσεων υποβάλλουμε την παραίτησή μας από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παναγιώτης Παπαδόπουλος (τακτικό μέλος)

Παντελής Σκαρμούτσος (αναπληρωματικό μέλος)