ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος, καλεί τα μέλη του, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με Θέματα:
1/ Οικονομικός απολογισμός έτους 2022
2/ Απολογισμός Δράσεων έτους 2022
3/Οικονομικός προυπολογισμός και Σχεδιασμός Δράσεων έτους 2023.

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11.30 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου (όπισθεν Δημαρχείου Αιτωλικού). Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζονται σύμφωνα με το καταστατικό οι εξής ημερομηνίες: Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11.30 μ.μ.

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11.30 μ.μ.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτερο όργανο του Συλλόγου και η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

Εκ του ΔΣ