ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γενική Συνέλευση των Μελών του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου “Το Αιτωλικό”


Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος, καλεί τα μέλη του, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με Θέματα:
1/ Οικονομικός απολογισμός έτους 2022
2/ Απολογισμός Δράσεων έτους 2022
3/Οικονομικός προυπολογισμός και Σχεδιασμός Δράσεων έτους 2023.
Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11.30 μ.μ. στο κτίριο του Συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτερο όργανο του Συλλόγου και η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.


Εκ του ΔΣ