“Ένας ζωγραφικός πίνακας στο ναό της Παναγίας Αιτωλικού – Αισθητική και πρότυπα: Η Εικόνα “Εις τον Σταυρόν καθήλωσις του Χριστού”

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο έργο που εκτίθενται στο βόρειο κλίτος του σημερινού Ναού της Παναγίας Αιτωλικού. Πρόκειται δε για ένα σημαντικό-ίσως το μοναδικό δείγμα της ιταλικής και ταυτόχρονα επτανησιακής εικαστικής επιροής που διασώζεται σε άριστη κατάσταση στους ναούς του Αιτωλικού.


Στο τέλος του 19ου αι. θα επικρατήσει στην τέχνη της Αγιογραφίας, το ρωσικό Μπαρόκ και η κίνηση των Ναζαρηνών ζωγράφων που ακολούθησαν την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα. Ο ιταλικός Μανιερισμός μαζί με το Μπαρόκ και το Ροκοκό, έχουν ήδη επηρεάσει και διαμορφώσει στα Επτάνησα τα δικά τους εικονογραφικά πρότυπα. Ο εντυπωσιακός πίνακας του Στ. Ψαθόπουλου “Η εις τον Σταυρόν Καθήλωσις του Χριστού”, δημιουργημένος το 1867 και ευρισκόμενος σήμερα αναρτημένος στο δεξιό κλίτος του ναού της Παναγίας Αιτωλικού, μεταφέρει στο θέμα και στην εικονογραφία, την ισχυρή επίδραση του Ιονίου και ανήκει στα λιγοστά δείγματά της που διασώθηκαν στην περιοχή μας.
Στους ναούς των αστικών κέντρων του Ιονίου, θα σημειωθούν από τον 17οαι έως τον 18ο αι. κάποιες σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με τον εν λόγω πίνακα και τον παλαιό ναό της Παναγίας γενικότερα. Αρχικά η παραδοσιακή τοιχογραφία θα περιοριστεί και ταυτόχρονα η αυστηρή κατανομή των αγιογραφικών παραστάσεων διασπάται ώστε να κυριαρχήσουν
οι μεγάλες αυτόνομες ζωγραφικές συνθέσεις (ελαιογραφίες), πάνω σε τελαρωμένους μουσαμάδες ή ξύλινα ταμπλώ, τα οποία αναρτούνταν στους τοίχους. Αυτός ο δανεισμός δυτικών στοιχείων θα ενταθεί και θα φτάσει έως τον πλήρη εξιταλισμό. Η τεχνική της αυγοτέμπερας (το αυγό στο ρόλο του συνδετικού μέσου στις χρωματικές σκόνες) αντικαθιστάται από την
ελαιογραφία και τα χρώματα θα δουλεύονται πλέον “στο νατουράλε”, ενώ τα ενδύματα θα έχουν “εύμορφον τρόπον εις τας δίπλας”. Τα αυστηρά γήινα χρώματα υποχωρούν μπροστά στη λαμπρότητα των γαλάζιων των
πορφυρών και των κίτρινων. Η πνευματικότητα και το υπερβατικό της Βυζαντινής Ζωγραφικής ξεχνιέται. Αν και η Εκκλησία μένει πιστή στο ορθόδοξο δόγμα, η τέχνη της θα ακολουθήσει την εκοσμίκευση (Seculavismus).


O πίνακας του Ψαθόπουλου, διαθέτοντας όλα αυτά τα στοιχεία θα ενταχθεί αρμονικά στον χώρο του παλαιού ναού, με τη ζωγραφισμένη οροφή – την “Ουρανία”, όπως την αποκαλούσαν στα Επτάνησα – έργο του Ζωγράφου και
λογοτέχνη Δημ. Χατζηασλάνη ή γνωστότερου ως Βυζάντιου, συγγραφέα της “Βαβυλωνίας”. Κεντρική παράσταση του αγιογραφικού έργου του Βυζάντιου
ήταν ο “ένθρονος Παντοκράτωρ”, περιβαλλόμενος από τους Ευαγγελιστές και τους Προφήτες μέσα σε νέφη αναγεννησιακής τεχνοτροπίας.
Εντυπωσιακή ήταν και η παράσταση της Παναγίας ως “Κυρίας των Αγγέλων” και “Οδηγού των Αποστόλων” (βλ. 2η φωτό), θέματα και τα δύο δυτικής επιρροής. Εξαίρεση αποτελούσε το εξαιρετικής τέχνης τέμπλο – έργο
ηπειρωτικής παράδοσης – όπως ακριβώς συνέβαινε και στα Επτάνησα όπου στην τέχνη του “ιντάγιο” (ξυλογλυπτική), η γειτονική Ήπειρος επέβαλλε τα σταθερά βυζαντινά πρότυπα. Στα επτανησιακά τέμπλα πάντως, βρήκε
εφαρμογή μια σημαντική καινοτομία με εισηγητή τον Εμμανουήλ Τζάνε, ο οποίος ζωγράφισε το 1654 τις θύρες του τέμπλου του ναού των Αγ. Σωσιπάτρου και Ιάσωνα στην Κέρκυρα: στο χαμηλό βημόθυρο της Ωραίας
Πύλης θα προστεθεί ψηλη μονόφυλλη ζωγραφισμένη θύρα με πιο διαδεδομένη παράσταση αυτήν του “Ίδε ο Άνθρωπος”, την οπόια συναντούμε και στο
δικό μας ναό (βλ. 3η φωτο).
Η εντυπωσιακή λοιπόν σύνθεση του Ψαθόπουλου, παριστάνει έναν εύρωστο Ιησού καθηλωμένο στο Σταυρό, ο οποίος περιβάλλεται από την Παναγία, τους δεσμώτες του και το πλήθος στρατιωτών και λαικών, με φόντο έναν
βαρύ και συννεφιασμένο ουρανό. Το διαγώνιο μοτίβο του Σταυρού, οι στομφώδεις τονικότητες των χρωμάτων και οι στιβαρές μορφές των στρατιωτών γεμίζουν ασφυκτικά τον χώρο εντείνοντας την δραματική ατμόσφαιρα.
Το θέμα του πίνακα αντιγράφει όπως είπαμε , δυτικά πρότυπα που κι αυτά με τη σειρά τους αντιγράφουν – διασκευάζοντάς το – ένα παλιό βυζαντινό πρότυπο, αυτό της “Ανάβασης επί του Σταυρού”. Ο Φώτης Κόντογλου, μη
δεχόμενος το δυτικό τρόπο ιστόρησης, λέει πως η “εις τον Σταυρόν Καθήλωσις” είναι γραμμένη αντί της αρχαίας υποθέσεως της “Αναβάσεως” και αποκαλεί τη δυτική εκδοχή ως “ιταλικήν ζωγραφίαν” όπου “στρατιώται
και λαός πολύς…χάσκοντες, καταγελώντες Αυτόν”.
Ίδιο ή παρόμοιο θέμα με τον πίνακα της Παναγίας Αιτωλικού, μεταφέρουν ελάχιστες εικόνες που έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας. Η σημαντικότερη
εικόνα που διασώζει την ολοκληρωμένη μορφή, είναι έργο του Αλεξάνδρου Γρυπάρη (1665-1717), η οποία χρονολογείται το 1704 και βρίσκεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Άλλες δύο εικόνες , έργα του
Θεόδωρου Πουλάκη (Συλλογή Σταθάτου-Μουσείο Μπενάκη) και μία της Συλλογής Λοβέρδου του 1300 πλησιάζουν περισσότερο τον πίνακα του Ψαθόπουλου. Η ύπαρξη τέλος πολλών απεικονίσεων στη Δυτική Τέχνη, από αρκετούς ζωγράφους και χαράκτες, δείχνει την απήχηση και την ευρύτητα της καλλιτεχνικής αποτύπωσης του συγκεκριμένου θέματος.


Μιχάλης Κότσαρης (31-10-2008)