Ειδική συνεδρίαση σήμερα 25 Απριλίου και ώρα 19.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αιτωλικού για την εκλογή νέου Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Αιτωλικού σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση της κοινότητας Αιτωλικού.

etoliko.gr